JB5 CM Buckeye

TOP: Buckeye Burl Burl BODY: Korina
NECK: Maple Flamed FRETBOARD: Maple Flamed - Inlays Buckeye - Frets Steel
PICKUPS: Nordstrand Dual Balde PREAMP: Noll
TUNERS: Hipshot BRIDGE: ETS
IMG 0431  IMG 0433  IMG 0434  IMG 0440 
IMG 0443  IMG 0447  IMG 0448  IMG 0450 
IMG 0452  IMG 0453  IMG 0454  IMG 0455 
IMG 0464  IMG 0468